Florian Schubkegel

Was esch dine gruselname?
Schubi-Doo
Verzell em plaparageist dis grösste gheimniss
Bisch du de Plaparageischt? Ech weiss jo ned…
Wie god dine lockruef?
Ab ad Shotbar?!
was esch dine lieblingsvogel?
De Brootgöggu
Wie begeisterisch dech för d fasnacht?
11 Mönet Vorfreud