Roland Troxler

Dine latinisch Name?
Rolandus
Was macht dech onbesiegbar?
D Erfahrig
Wie haltisch du dörre ond bliibsch hert?
Met Dousenbier
Dini Lieblingswaffe?
S Öiphi
Was esch dine schlachtruef?
Chond de scho guet!